Lot 359

Previous image preload Next image preload

EMBRACE OF LOVE AND DEATH
Model of a tombstone of Josef Kaizl at the Prague Vysehrad Cemetery, lead, h. 24,5 cm, w. 38,5 cm.
Lit.: P. Wittlich: Bohumil Kafka (1878-1942) - Příběh sochaře, Prague 2014, p. 90-94, Picture No. 57 (p. 87).
Condition A.
Bohumil Kafka (1878-1942)
OBJETÍ LÁSKY A SMRTI
Model náhrobní plastiky Josefa Kaizla na pražském vyšehradském hřbitově, olovo, v. 24,5 cm, š. 38,5 cm.
Umělci na této prestižní zakázce velmi záleželo, neboť objednavatelkou byla vdova po Josefu Kaizlovi (1854-1901) - významném českém vědci, profesorovi, ekonomovi a politikovi, poslanci Říšské rady a 1898-1899 ministru financí Předlitavska. Vyšel z oblíbeného tématu smutečního anděla, jehož nechal pokleknout s křídly široce rozklenutými a v rysech tváře jej připodobnil dceři zemřelého. Pro definitivní realizaci zvolila zadavatelka jako materiál bronz, s čímž se sochař zprvu těžko vyrovnával. Kafka v tomto monumentálním díle úspěšně zúročil všechny své dosavadní pařížské zkušenosti. Podle P. Wittlicha „Překlenul v něm rozpor mezi symbolismem a impresionismem pomocí poetické metafory, která přitom podržela významové rozpětí mezi vizuální intimitou a obecnějším významem...“. P. Wittlich: Bohumil Kafka (1878-1942) - Příběh sochaře, Praha 2014, s. 90-94, obr. 57 (s. 87).
Stav A.
Bohumil Kafka - sochař, člen SVU Mánes. Studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Stanislava Suchardy i na Akademii výtvarných umění u prof. Jos. Václava Myslbeka. Působil v Paříži. Vytvářel pomníky, busty a dekorace architektury, je autorem Žižkova pomníku v Praze na Vítkově.
Bohumil Kafka (1878-1942)
UMARMUNG DER LIEBE UND DES TODES
Grabdenkmal-Modell für Josef Kaizl auf Prager Wyschehrad-Friedhof, Blei, H. 24,5 cm, B. 38,5 cm.
Für den Künstler war dieser prestigeträchtige Auftrag sehr wichtig, weil die Auftraggeberin die Witwe von Josef Kaizl (1854-1901) war. K. war ein bedeutender tschechischer Wissenschaftler, Professor, Ökonom und Politiker, Mitglied des Reichsrates und 1898-1899 Finanzminister von Cisleithanien. Kafka ging aus populärem Thema des Trauerengels aus, den er als knienden dargestellt hat, mit ausgebreiteten Flügeln und in Gestalt der Tochter des Verstorbenen. Für die endgültige Realisierung wählte die Auftraggeberin das Bronze-Material. Kafka nutzte in diesem monumentalen Werk alle seine Pariser Erfahrungen. P. Wittlich: Bohumil Kafka (1878-1942) - Die Geschichte des Bildhauers, Prag 2014, S. 90-94, Bild 57 (S. 87).
Zustand A.

Accepted Forms of Payment

American Express, COD (cash on delivery), MasterCard, Visa, Wire Transfer

by Auction House Zezula
December 8, 2018 10:00 AM CET
603 00 BRNO, Czech Republic

You agree to pay a buyer's premium of up to 20.0% and any applicable taxes and shipping.

View full terms and conditions

Bid Increments
From: To: Increments:
CZK 0 CZK 1,999 CZK 100
CZK 2,000 CZK 3,999 CZK 200
CZK 4,000 CZK 9,999 CZK 500
CZK 10,000 CZK 29,999 CZK 1,000
CZK 30,000 CZK 59,999 CZK 2,000
CZK 60,000 CZK 99,999 CZK 5,000
CZK 100,000 CZK 499,999 CZK 10,000
CZK 500,000 CZK 999,999 CZK 50,000
CZK 1,000,000 + CZK 100,000